Cami avluları, teraslar, havuz kenarları gibi açık havadaki mekanlar uygulama alanı olup; yağışlı koşullarda ara açıklıklarından suyun tahliyesini sağlar ve mekanın temiz kalmasında büyük rol oynar. Yüksek mukavemete sahip plastik ayaklar ve taş paneller ile uygulanır.

TS EN 12825 standardına göre; plastik dış mekan ayaklarımız 2.000 kg. (19,6 Kn) düşey yük dayanımına sahip olup, TS EN 12825 standardında belirtilen; sistem için beyan edilen çalışma yükünün en az 4 katı düşey yük dayanımına sahip olma şartını kaşılamaktadır.