ERP sistemimiz ile; satış, satın alma, planlama, üretim, stok, kalite, muhasebe ve finans gibi süreçler birbirine entegre şekilde tek bir çatı altında yönetilmektedir.
Stokların durumu ve raf detayında konumları anlık olarak raporlanabilmekte; satış sonrasından üretim ve tedarik sürecine değin izlenebilirlik, her aşamada sağlanabilmektedir.

EDI altyapısı ile müşterilerimizin portallerinden güncel veriler otomatik olarak çekilerek anında güncellenebilmekte, verilerin modülden modüle akışı ile, veri girişlerindeki zaman kayıpları ortadan kaldırılmaktadır.
Periyodik rapor ve performans sonuçları, rapor ekranlarından izlenerek değerlendirilebilmekte, ERP üzerinden otomatik mail bilgilendirmeleri ile süreçler desteklenmektedir.